موضوعات کلید واژه جستجو

ارسال دعوت نامه

بارگذاری شده در تاریخ : 3-6-1394 ساعت 14:51:38 با تعداد بازدید 607 بار
از طریق این صفحه می‌توانید به اعضای دیگر خانواده خود دعوت نامه ارسال کنید، تا در این سامانه خانوادگی عضو شده و ارتباطی پویا تر با سایر اعضاء خانواده داشته باشند.
برای ارسال دعوت نامه تنها نیاز به آدرس ایمیل شخص مورد نظر دارید.

   1. نام کامل شخص مورد نظر را در این قسمت تایپ کنید.

   2. آدرس ایمیل شخص را به صورت کامل و صحیح در این قسمت وارد نمایید.

   3. متن دعوتنامه خود را در این قسمت وارد کنید. (متن کوتاهِ از پیش آماده‌ای در این قسمت ثبت شده است، که در          صورت تمایل می‌توانید آن را حذف کرده و متن مورد نظر خود را تایپ نمایید.)

   4. نهایتا با کلیک بر روی دکمه "ارسال دعوتنامه"، دعوتنامه مورد نظر به آدرس ایمیلی که وارد کرده‌ای ارسال خواهد           شد.