موضوعات کلید واژه جستجو

جستجوی شجرنامه

بارگذاری شده در تاریخ : 27-8-1394 ساعت 18:4:22 با تعداد بازدید 679 بار

با استفاده از این قسمت می‌توانید دو عضوِ شجرنامه خانواده شاملو را جستجو نموده و نحوه ارتباط میان این دو شخص را مشاهده و بررسی نمایید.
برای این کار کافیست:

   1. نام شخصِ اولی که قصد جستجو بر اساس او را دارید در این قیمت وارد نموده.
   2. و نام شخصِ دوم را در این قسمت تایپ نمایید تا نتیجه جستجو را مشاهده کنید.
در این صفحه نتیجه جستجوی خود را مشاهده می‌کنید.

نتیجه همواره به صورت دو شاخه از شجرنامه می‌باشد که تا رسیدن به اشخاص مورد نظر شما امتداد دارند. نحوه ارتباط این دو نفر را نمایش می‌دهد.