موضوعات کلید واژه جستجو

مکالمه آنلاین (چَت کردن)

بارگذاری شده در تاریخ : 2-6-1394 ساعت 13:4:25 با تعداد بازدید 579 بار

در صفحات مختلف سامانه، نشانکی را در گوشه راستِ بالای صفحه مشاهده می‌کنید.

با کلیک بر روی این نشانک، می‌توانید برای شروع مکالمه اقدام نمایید.
پس از کلی بر روی نشانک مذکور، لیستی تمام اعضاءِ تایید شده سامانه خواهید دید.

برای شروع مکالمه با هریک از اشخاص، کافیست بر روی نام شخص کلیک کنید.


سپس کادری در گوشه چپِ پایین صفحه باز خواهد شد.

حالا می‌توانید به مکالمه آنلاین (چَت کردن) با شخص مورد نظر بپردازید.

و پاسخ‌های طرف مقابل را نیز در همین قسمت، و در صورت آنلاین بودن شخص در همین لحظه دریافت نمایید.

ابزار موجود در کادر مکالمه آنلان:
   1. با کلیک بر روی این دکمه، تمرکزِ نمایش صفحه فقط بر روی کادر مکالمه آنلاین خواهد رفت.
   2. این دکمه کارِ کمینه کردن کادر مکالمه (Minimize) را انجام می‌دهد.
   3. با کلیک بر روی این دکمه، کادر مکالمه بسته خواهد شد.