موضوعات کلید واژه جستجو

یادداشت های من

بارگذاری شده در تاریخ : 27-8-1394 ساعت 17:49:2 با تعداد بازدید 567 بار

در این قسمت از سامانه می‌توانید یادداشت های متعدد و مختلفی را وارد نموده و ویرایش کرده یا به اشتراکت بگذارید.

   1. با استفاده از این دکمه می‌توانید یادداشت جدیدی تولید نمایید.
   2. با کلیک بر روی این دکمه می‌توانید یادداشت مورد نظر را با دیگر اعضاءِ سامانه به اشتراک بگذارید.
   3. این دکمه جهتِ ویرایش یادداشت، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
   4. نهایتا با استفاده از این دکمه می‌توانید یادداشت مورد نظر را حذف نمایید.

افزودن یادداشت جدید
برای افزودن یادداشت جدید کافیست:
   1. برای یادداشت خود عنوانی را وارد نمایید.
   2. متن یادداشت خود را در این قسمت وارد کنیدو
   3. و نهایتا با کلیک بر روی این دکمه یادداشت مورد نظر را ثبت نمایید.